Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. Xác Định Nội Lực Tính Toán Nhà Công Nghiệp - Kỹ Sư Kết Cấu

Xác Định Nội Lực Tính Toán Nhà Công Nghiệp

Xin chào bạn, tôi Lương Trainer đây.

Trong bài chia sẻ tiếp theo ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho bạn toàn bộ các kiến thức về chuyên đề " Xác định nội lực tính toán nhà công nghiệp" để bạn có thể nắm rõ cụ thể hơn về cách xác định nội lực tính toán này .

Nào chúng ta bắt đầu thôi!​

Xác định nội lực tính toán nhà công nghiệp

 • Sau khi tính xong khung ( tính được M, N,Q tại các tiết diện) với từng loại tải trọng, tiến hành tổ hợp các loại tải trọng một cách bất lợi nhất để xác định được các nội lực tính toán mà chọn tiết diện khung.
 • Nội lực dọc N trong cột được xác định như khi là khi dàn liên kết khớp với cột, như vậy chỉ cần dồn tải trọng đứng về cột một cách bình thường. (Việc xác định N bằng cách giải khung cứng, mất nhiều công mà kết quả sai khác không quá 1%). Phần cột trên chịu A, A' (hoặc V, V'), phần cột dưới chịu thêm Dmax, Gdct  và trọng lượng tường treo nếu có.
 • Các kết quả giải khung được ghi vào bảng nội lực. Với mỗi cột, xét bốn tiết diện tiêu biểu; tại mỗi tiết diện ghi trị số M, N do mỗi loại tải trọng gây ra, riêng tiết diện A sát móng thì ghi thêm lực cắt Q. Các trị số M, N, Q của mỗi tải trọng ( trừ trọng lượng bản thân) được ghi làm hai dòng: dòng trên ghi trị số đúng, dùng cho tổ hợp cơ bản 1 (hệ số tổ hợp bằng 1); dòng dưới ghi trị số nhân với 0,9 dùng cho tổ hợp cơ bản 2 (hệ số tổ hợp 0,9).
 • Mẫu bảng nội lực có thể tham khảo như bảng 2.1 sau:
 • Dựa vào bảng nội lực, tiến hành tổ hợp tải trọng. Đối với nhà công nghiệp, thông thường xét hai loại tổ hợp tải trọng: tổ hợp cơ bản 1, gồm tải trọng thường xuyên và một tải trọng tạm thời; tổ hợp cơ bản 2 gồm tải trọng thường xuyên và nhiều tải trọng tạm thời với hệ số 0,9.
 • Tại mỗi tiết diện cột, cần tìm ba tổ hợp tải trọng sau:
 • Tổ hợp gây mômen dương lớn nhất M+(max) và lực nén tương ứng;
 • Tổ hợp gây mômen lớn nhất với dấu âm M-(max) và lực nén tương ứng;
 • Tổ hợp gây lực nén lớn nhất Nmax và trị số tương ứng M+ hoặc M. Với tổ hợp thứ ba này, cần chú ý là nhiều tải trọng không gây thêm N nhưng có gây M (như gió, lực hãm) thì cũng cần kể thêm vào cốt sao cho cùng với trị số Nmax, có được M tương ứng lớn nhất.
 • Khi tổ hợp tải trọng, cần theo các nguyên tắc sau:
 • Tải trọng thường xuyên luôn luôn được kể đến trong mọi trường hợp, không kể dấu thế nào.
 • Không thể đồng thời lấy cả hai tải trọng 3 và 4 (hoặc 5 và 6, hoặc 7 và 8) cùng một lúc vì đã Dmax ở bên trái tất không thể đồng thời có Dmax ở bên phải; đã có gió trái thì thôi gió phải. Chỉ được chọn một trong hai dòng 3 hoặc 4 ( 5 hoặc 6 ; 7 hoặc 8);
 • Khi đã kể lực hãm T, tất phải kể lực đứng Dmax, Dmin. Do điều kiện làm việc thực tế của cầu trục, lực hãm T có thể coi đặt vào cột này hay cột kia dù trên cột có Dmax hay Dmin, chứ không phải T chỉ đặt vào cột có Dmax như thường quan niệm. Lực T có thể thay đổi chiều nên các trị số nội lực sẽ mang dấu ( ± ) .Do tính chất này mà khi đã xét tải trọng cầu trục D tất luôn luôn cộng thêm tải trọng T vì trị số mômen sẽ luôn tăng thêm.
 • Mẫu bảng tổ hợp nội lực (bảng 2.2) lập theo bảng nội lực (bảng 2.1). Tại mỗi ô của bảng, có ghi rõ số thứ tự của các tải trọng dùng trong tổ hợp để tiện tính toán, kiểm tra.
 • Có một số ô để trắng, ví dụ ô ứng với cặp N, M+(tư) vì cặp này không xuất hiện

Hi vọng những chia sẻ vừa rồi giúp ích được cho công việc của bạn

P/S: Đừng quên share về tường facbook của bạn để lưu lại những kiến thức này khi cần nhé.

About the author

Lương Trainer

Anh là Thạc Sỹ - Ksxd - Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Kisato. Đồng thời Là nhà đào tạo có số lượng follow lớn nhất trong ngành xây dựng hiện nay, Với hơn 50.000 người Follow trên các kênh khác nhau. Cũng như sở hữu hàng chục website liên quan tới lĩnh vực xây dựng. Bạn có thể ghé thăm anh ấy tại website http://luongtrainer.com/

Click here to add a comment

Leave a comment: