Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. Lương Trainer, Author at Kỹ Sư Kết Cấu
About the author

Lương Trainer

Anh là Thạc Sỹ - Ksxd - Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Kisato. Đồng thời Là nhà đào tạo có số lượng follow lớn nhất trong ngành xây dựng hiện nay, Với hơn 50.000 người Follow trên các kênh khác nhau. Cũng như sở hữu hàng chục website liên quan tới lĩnh vực xây dựng. Bạn có thể ghé thăm anh ấy tại website http://luongtrainer.com/

Share

Tính Toán Các Chi Tiết Của Dàn Nhà Công Nghiệp

By Lương Trainer / 02/10/2017

Xin chào bạn, tôi Lương Trainer đây.Trong bài chia sẻ tiếp theo ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho bạn toàn bộ các kiến thức về chuyên đề ” Tính toán các chi tiết của dàn nhà công nghiệp” để bạn có thể nắm rõ cách hơn về cách tính toán các dàn này. Nào chúng ta bắt đầu […]

Share

Xác Định Tiết Diện Thanh Dàn Nhà Công Nghiệp

By Lương Trainer / 02/10/2017

Xin chào bạn, tôi Lương Trainer đây.Trong bài chia sẻ tiếp theo ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho bạn toàn bộ các kiến thức về chuyên đề ” Xác định tiết diện thanh dàn nhà công nghiệp” để bạn có thể nắm rõ hơn về các tiết diện này. Nào chúng ta bắt đầu thôi!​ 1. […]

Share

Thiết Kế Các Chi Tiết Cột Nhà Công Nghiệp

By Lương Trainer / 28/09/2017

Xin chào bạn, tôi Lương Trainer đây.Trong bài chia sẻ tiếp theo ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho bạn toàn bộ các kiến thức về chuyên đề ” Thiết kế các chi tiết cột nhà công nghiệp” để bạn có thể nắm rõ cách thiết kế của các chi tiết cho cột này. Nào chúng ta […]

Share

Thiết Kế Tiết Diện Cột Nhà Công Nghiệp

By Lương Trainer / 24/09/2017

Xin chào bạn, tôi Lương Trainer đây.Trong bài chia sẻ tiếp theo ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho bạn toàn bộ các kiến thức về chuyên đề ” Thiết kế tiết diện cột nhà công nghiệp ” để bạn có thể nắm được phương pháp thiết kế tiết diện cột này. Nào chúng ta bắt […]

Share

Xác Định Chiều Dài Tính Toán Của Cột Nhà Công Nghiệp

By Lương Trainer / 22/09/2017

Xin chào bạn, tôi Lương Trainer đây.Trong bài chia sẻ tiếp theo ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho bạn toàn bộ các kiến thức về chuyên đề ” Xác định chiều dài tính toán của cột nhà công nghiệp ” để bạn có thể nắm được cách xác định chiều dài tính toán cột này. Nào chúng […]

Share

Xác Định Nội Lực Tính Toán Nhà Công Nghiệp

By Lương Trainer / 22/09/2017

Xin chào bạn, tôi Lương Trainer đây.Trong bài chia sẻ tiếp theo ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho bạn toàn bộ các kiến thức về chuyên đề ” Xác định nội lực tính toán nhà công nghiệp” để bạn có thể nắm rõ cụ thể hơn về cách xác định nội lực tính toán […]

Share

Tính Nội Lực Khung Nhà Công Nghiệp

By Lương Trainer / 21/09/2017

Xin chào bạn, tôi Lương Trainer đây.Trong bài chia sẻ tiếp theo ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho bạn toàn bộ các kiến thức về chuyên đề ” Tính nội lực khung nhà công nghiệp” để bạn có thể nắm rõ những tính chất cũng như phương pháp tính nội lực khung này. Nào chúng ta bắt […]

Share

Tải Trọng Tác Dụng Lên Khung Ngang Nhà Công Nghiệp

By Lương Trainer / 19/09/2017

Xin chào bạn, tôi Lương Trainer đây.Trong bài chia sẻ tiếp theo ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho bạn toàn bộ các kiến thức về chuyên đề ” Tải trọng tác dụng lên khung ngang nhà công nghiệp” để bạn có thể nắm rõ các loại tải trọng này.Nào chúng ta bắt đầu […]

Page 1 of 4